Нийгмийн хариуцлага

19/10/2015 0 Сэтгэгдэл

 

                                                                Нийгмийн хариуцлага

 

Бид нийгмийн хариуцлагын олон улсын стандарт болох ISO: 26000-ыг баримтлан нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан ажиллах болно.Энэ хүрээнд нэн тэргүүнд хуулиа дээдлэж хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчид болон хамтран ажилдаг байгууллагууддаа чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ суртахуунтай бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах зарчмаар нийгэмдээ өдөр тутам эерэг нөлөө үзүүлэхийг эрхэм зорилгоо болгон ажиллах болно.

 

Сэтгэгдэл үлдээх