Бизнесийн зөвлөгөө

25/11/2015 0 Сэтгэгдэл

 

Мэдээлэл, ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ

Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах

Цахилгааны төлбөр

Жижиг зээлийн төсөл боловсруулах

Зах зээлийн судалгаа хийх

Үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах

Үйл ажиллагааны шинжилгээ, дүгнэлт хийх

 

 

 

 

     

Сэтгэгдэл үлдээх